• اشتراک
Catia 5R20 , PTC Wildfire, UGS NX7, Abaques, PLANIT EDGECAM, UGS solid Edg,…نرم افزار طراحی، مهندسی و ساخت در صنایع هوا و فضا، خودرویی و دریایی
نرم افزار مهندسی طراحی سه بعدی
نرم افزار جامع تحلیل ، طراحی و ساخت
شبیه ساز رشته مکانیک
طراحی و عملیات ساخت و تولید با دستگاه های فرز
نرم افزار قدرتمند که به شرکت های تولیدی امکان آن را می دهد تاعملیات ساخت تولیدات جدید

خود را با انجام تغییرات و اصلاحات لازم به مرز رقابت بانمونه دیگر برسانند
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.