• اشتراک
این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 92 اسلاید میباشد.
žمقدمه
žازابتدای تمدن بشری دنیای پرجاذبه طبیعی منبعی بسیار غنی برای نوآوری والهام بخشی بزرگترین نقاشان٬مجسمه سازان ، موسیقی دانان ، فیلسوفان ، شاعران ، طراحان و مهندسان بوده است.
žارسطو فیلسوف دوران باستان  ازنخستین افرادی بود که درمورد طبیعت به عنوان منبع عظیم الهام بخشی نوشت. او بیان کرد که زیبایی عملکردی حتی در مخلوقات بسیار کوچک هم وجود دارد.
ž”هیچ گاه ازهیچ چیز تقلید مکن  مگر فرمهای طبیعی“
                                                          ( جان راسکین)
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.