• اشتراک
این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 112 اسلاید میباشد.
فهرست
فصل اول  
شناخت
تاریخچه استان و مشهد مقدس
شناسایی اثرتاریخی
مدارک فنی بنا
سازه
تقارن در بنا
عکسهای مصلی طرق
فصل دوم
 آسیب شناسی
فصل سوم
 مرمت
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.