• اشتراک
سنسور اکسیژن بوش آلمان مخصوص 206 تمام تیپها
این اکسیژن با کیفیت بالا ساخت کشور آلمان میباشد مواد به کار رفته داخل این سنسور از سرامیک با کیفیت به کار رفته شده که در سرما و گرمای زیاد باعث آسیب جدیدی به این سنسور نمیشود که اکثر سنسور های موجود در بازار این مشکل دارند که بعد از مدتی بر اثر انبساط وانقباض قطعه به سرعت باعث خرابی قطعه میشود که خودرو ازشرایط کارکرد فعلی موجود خارج شده وباعث بالا رفتن مصرف سوخت و کاهش افت شتاب و قدرت اتومبیل میشودو...

مزایای سنسور اکسیژن بوش آلمان
1-طول عمر قطعه به خاطر کیفیت بالای آن
2- تنظیم دقیق آدوانس جرقه خودرو
3-آنالیز دقیق سوخت خودرو
4- کاهش مصرف خودرو
5- رفع کپ کردن خودرو پشت چراغ قرمز و سر تقاطع بخصوص در اتومبیل 206
6-بهتر روشن شدن اتومبیل در سرما
7-خوب کار کردن اتومبیل هنگام روشن شدن بخصوص در سرما

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.