• اشتراک
مجموعه بی نظیر آموزش جامع آسانسور شامل: آموزش ویدئویی عملی آسانسور به زبان فارسی آموزش تئوری و محاسبات آسانسور به زبان فارسی
مجموعه بی نظیر آموزش جامع آسانسور شامل:
آموزش ویدئویی عملی آسانسور به زبان فارسی
آموزش تئوری و محاسبات آسانسور به زبان فارسی
آموزش نکات مربوط به آسانسور نظام مهندسی ساختمام
نرم افزار Lift Design به همراه آموزش به زبان فارسی
مجموعه ای کامل از استانداردها، قوانین، کاتالوگ ها و غیره
مجموعه ای از آخرین دستاوردهای صنعت آسانسور به زبان فارسی
بدون نیاز به فعالسازی (بدون شماره سریال) در دفعات نصب و اجرا
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.