• اشتراک
بیش از 8 ساعت آموزش ارائه مثالهای کاربردی در مدت آموزش بدون محدودیت در دفعات نصب
بیش از 8 ساعت آموزش
ارائه مثالهای کاربردی در مدت آموزش
بدون محدودیت در دفعات نصب
به همراه نرم افزار آفیس 2016
ارائه نکات مهم با بیانی ساده و کاملا مفهومی
لیست عناوین مجموعه:
 فصل اول : شروع به کار با اکسل
معرفی محصول
معرفی اکسل
آشنایی با اکسل 2016
آشنایی با محیط اکسل
آشنایی با بخشهای مختلف محیط کاری
آشنایی با Quick access
معرفی تبها
معرفی تب Home
معرفی تب insert
معرفی تب Page layout
معرفی تب Formulas
معرفی تب Data
معرفی تب Review
معرفی تب View
ایجاد محیط کاری دلخواه
مدیریت کنترل تبها و ریبونها 
آشنایی با Excel Option
ساخت یک تب جدید 
آشنایی با tool tabs

 روشها و کلیدهای میانبر در اکسل
آشنایی با کلیدهای میانبر دستورات 
دسترسی به تبها و ریبونها از طریق کیبرد
و..

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.