• اشتراک
بیش از 7 ساعت آموزش ارائه مثالهای کاربردی در مدت آموزش بدون محدودیت در دفعات نصب به همراه نرم افزار آفیس 2016
بیش از 7 ساعت آموزش
ارائه مثالهای کاربردی در مدت آموزش
بدون محدودیت در دفعات نصب
به همراه نرم افزار آفیس 2016
ارائه نکات مهم با بیانی ساده و کاملا مفهومی
لیست عناوین مجموعه:
فصل اول : آشنایی با پایگاه داده
پیشگفتار
تعاریف پایه
تعریف مفهوم داده
تعریف مفهوم اطلاعات
تعریف مفهوم پایگاه داده ها
آشنایی با عناصر اصلی پایگاه داده ها
روش های نگهداری اطلاعات
سیستم فایلی ساده
پایگاه داده
مدل رابطه ای
آشنایی با موجودیت
آشنایی با رکورد
آشنایی با فیلد
آشنایی با ارزش
آشنایی با سیستم مدیریت پایگاه داده
آشنایی با SQL
کلید
تعریف مفهوم کلید
آشنایی با کلید کاندید
آشنایی با کلید ترکیبی
آشنایی با کلید اصلی
آشنایی با کلید خارجی
اشیاء پایگاه داده
آشنایی با جدول
آشنایی با فرم
آشنایی با پرس و جو
آشنایی با گزارش
نرمال سازی
نرمال سازی سطح 1
نرمال سازی سطح 2
نرمال سازی سطح 3
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.