• اشتراک
این فن دمنده برقی بین فیلتر هوا وهوزینگ هوای ورودی نصب میکردد
این فن دمنده برقی با قدرت بالای هوای ورودی به موتور باعث افزایش شتاب خودرو و کاهش مصرف خودرو میگردد فشار هوای ورودی این فن تا حدی بالا بوده که فرد به محض حرکت دادن اتومبیل حس میکند
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.