• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 231 صفحه میباشد.
(( فهرست ))
چکیده   1
مقدمه                    2
 فصل اول: کلیات           5
تعریف هنر             5
تعریف موسیقی    7
تعریف لغوی موسیقی          8
پیوند موسیقی و شعر          8
موسیقی آن سوی دنیای مادی          10
موسیقی درمانی                   12
موسیقی و پیری                   14
تأثیر موسیقی در بیماران پایانه         15
قواعد زبان موسیقی            15
ساختار موسیقی  18
خوش آهنگی و ناخوش آهنگی صداها              19
موسیقی از لحاظ ساختار   19
دورنمای موسیقی ایرانی     19              
خلاصه تاریخی موسیقی ایران           19
موسیقی دوره هخامنشی    20
موسیقی دوره ساسانی        21
موسیقی دوره اسلامی         22
نهضت علمی موسیقی         22
شکل شناسی موسیقی ایرانی           22
آوازهای مذهبی    23
موسیقی فولکلوریک ایران                23
موسیقی شهری                    23
موسیقی عرفانی                   23
سازهای موسیقی ایرانی    24    
فصل دوم: مبانی نظری طرح          25                                                        
موسیقی و معماری           26
فرهنگ، موسیقی و معماری               26
اشتراکات معماری و موسیقی             29
جدول مقایسه معماری و موسیقی30
پرسپکتیو در معماری و موسیقی      31
تقارن در معماری و موسیقی              31
رنگ در معماری و موسیقی                32
تناسبات در معماری و موسیقی         32
زمان در معماری و موسیقی                33
مکان در معماری و موسیقی               35
حرکت در معماری                37
حرکت در موسیقی               40
ریتم یا ضرب آهنگ در معماری         41
ریتم یا ضرب آهنگ در موسیقی       42
ساز شناسی43
 فصل سوم: بررسی نمونه های مشابه      68
نمونه های داخلی 69
تالار وحدت تهران                69
تأتر شهر تهران                     70
موزه موسیقی تهران71
 
نمونه های خارجی                74
سالن فیل هارمونی برلین   74
خانه اپرای سیدنی               77
شهر موسیقی پاریس           78
پروژه کنسرت هال والت دیسنی لس آنجلس  81
سالن کنسرت موسیقی روی تامسون               90
مرکز سمفونی مورتون میرسون                         91
 فصل چهارم: بررسی محیط پیرامون طرح (اقلیم)          95
موقعیت جغرافیایی              95
آب و هوا 96
 شرایط جوی         96
وجه تسمیه97
معماری و شهرسازی101
تقسیمات جغرافیایی استان                               101         
فصل پنجم: معرفی و تحلیل سایت        111
فصل ششم: برنامه فیزیکی                        117
برنامه ریزی فیزیکی طرح                   118
فصل هفتم: معرفی طرح معماری121
پلان ها – مقاطع- نماها      124
پیوست: ضوابط و استانداردها                            138
پیوست: آکوستیک در معماری                           165 
پیوست:معماری پایدار182    
منابع و مأخذ           183
 
                
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.