• اشتراک
بالشت جزء آلوده ترین اشیاء اطراف شما است . برای داشتن نهایت بهداشت شخصی تنها کافی است...
بالشت جزء آلوده ترین اشیاء اطراف شما است . برای داشتن نهایت بهداشت شخصی تنها کافی است هفته ای یک بار بافت سه بعدی بالشت را بشویید . بافت سه بعدی بالشت طبی تنفسی زانکو به راحتی شسته و به سرعت نیز خشک می شود .
قابلیت تنظیم ارتفاع بالشت و همچنین انعطاف پذیری بافت سه بعدی باعث حفظ انحنای طبیعی ستون فقرات گردن می شود . رشته های عصبی دو سوی گردن در یک راستا قرار خواهند گرفت و شما خواب راحتی را تجربه خواهید کرد .
به دلیل وجود هزاران کانال در بافت سه بعدی ، هوا می تواند به راحتی در آن جریان یابد . بالشت زانکو، نفس می کشد و از ایجاد گرما و تعرق جلوگیری می کند .
بالشت جزء آلوده ترین اشیاء اطراف شما است . برای داشتن نهایت بهداشت شخصی تنها کافی است هفته ای یک بار بافت سه بعدی بالشت را بشویید . بافت سه بعدی بالشت طبی تنفسی زانکو به راحتی شسته و به سرعت نیز خشک می شود.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.