• اشتراک
شماره مجوز : 155/95001247

تهیه کننده:مهران مهام

مجریان :بیژن بنفشه خواه مهران غفوریان

-این برنامه ترکیبی در ایام نوروز به  موضوعاتی چون خانه تکانی ،چهارشنبه سوری ، سال تحویل، صله رحم ،عیدی دادن و سیزده بدر می پردازد . 

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.