• اشتراک
آموزش تصویری گیتار پاپ کودکان
عناوین آموزش گیتار پاپ کودکان:
آشنایی با ساز، نشستن و گرفتن گیتار و مضراب
تمرین دست چپ و راست
آموزش نت سل روی دسته گیتار و خطوط حامل
آموزش نت لا روی دسته گیتار و خطوط حامل: قسمت اول
آموزش نت لا روی دسته گیتار و خطوط حامل: قسمت دوم
آشنایی با نت سی و سکوت سفید
آشنایی با نت دو ونت ر
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.