• اشتراک
انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن ....
انگشتر بسیار زیبای نقره 925 با نگین سنگ طبیعی عقیق یمن که پشت ان اسم اعظم شرف شمس به وقت و ساعت درست حکاکی شده است
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.