• اشتراک
6 ساعت آموزش مولتی مدیا به صورت محاوره ای مشابه کلاس درس توسط سید وحید هاشمی (سطوح مقدماتی، متوسط و پیشرفته)
6 ساعت آموزش مولتی مدیا به صورت محاوره ای مشابه
کلاس درس توسط سید وحید هاشمی (سطوح مقدماتی، متوسط و پیشرفته)
فصل اول: آشنایی با مفاهیم اولیه در جاوا
درس 1 - تاریخچه جاوا
درس 2 - نحوه نصب جاوا کامپایلر و محیط اینتلی جی
درس 3 - نوشتن یک برنامه «سلام دنیا» با نت پد و اینتلی جی
درس 4 - تعریف پکیج
درس 5 - تعریف اسکوپ و بلوک ها در جاوا
درس 6 - تعریف متغیر و نحوه تعریف آن در جاوا
درس 7 - نوع داده اولیه
درس 8 - رشته ها
درس 9 - نامگذاری متغیرها
درس 10 - آرایه ها
فصل دوم: معرفی عملگرهای مختلف
درس 1 - عملگرهای محاسباتی/عملگرهای مقایسه ایی
درس 2 - ادامه عملگرهای مقایسه ایی
درس 3 - عملگرهای منطقی
درس 4 - عملگرهای انتصابی
فصل سوم: آشنایی با دستورات شرطی و حلقه ها
درس 1 - معرفی دستورات کنترلی if, Switch, for, while و do-while
درس 2 - دستور if/else
درس 3 - یک مثال عملی از if/else
درس 4 - آشنایی با دستور switch
درس 5 - معرفی دستورات for/while/do-while
درس 6 - دستورات پرش break/continue
فصل چهارم: کلاس ها و آبجکت ها
درس 1 - تعریف کلاس و نحوه استفاده از آن در جاوا
درس 2 - نحوه تعریف شی و استفاده از مفهوم کلاس در یک کلاس دیگر
درس 3 - تعریف صفات در کلاس
درس 4 - تعریف property و یا getter/setter در جاوا
درس 5 - تعریف تابع/متد و نحوه استفاده از آن در محیط شی گرا
و...
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.