• اشتراک
آموزش تایپ ده انگشتی
برخی ویژگی های این نرم افزار:
اولین نرم افزار جامع آموزش تایپ فارسی_ انگشتی
بر اساس اصول استاندارد قرارگیری انگشتان
آزمون طبقه بندی شده
امکان رکورد گیری و ثبت بهترین رکورد در آزمون
سیستم سنجش سرعت و صحت تایپ
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.