• اشتراک
آموزش Excel 2016
آموزش به شیوه مولتی مدیا
15 ساعت آموزش به همراه مثالهای آموزش داده شده
لیست عناوین مجموعه:
فصل اول : معرفی و شروع کار با ریبون
فصل دوم: کار با کارپوشه ها یا Workbook
فصل سوم: وارد کردن و ویرایش اطلاعات
فصل چهارم: کار با محدوده ها، ردیف ها و ستون ها
فصل پنجم: قالب بندی محدوده ها
فصل ششم: کار با فرمول ها و توابع
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.