• اشتراک
ترانه های خاله ستاره 1

مجموعه کارتون های آهنگین ترانه های خاله ستاره با هدف آموزش مهارتهای زندگی و تهیه و تدوین شده است.
مفاهیم ترانه ها منطبق با واحد کار مهدکودک و پیش دبستان و جذاب جهت سنین دبستان می باشد.
عناوین ترانه ها:
مادربزرگ
مدرسه
خانواده
هواپیما
ستاره
پارک
و...

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.