• اشتراک
آموزش Civil 3D 2016 آموزش به شیوه مولتی مدیا به همراه پروژه های آموزش داده شده
آموزش به شیوه مولتی مدیا
به همراه پروژه های آموزش داده شده
+ 2 پروژه کامل راهسازی
 Civil 3D 2016 64 Bit
17 ساعت آموزش
مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول: اصول و مفاهیم راهسازی
فصل دوم: آشنایی با نرم افزار و تنظیمات اولیه
فصل سوم: آشنایی با نقاط
فصل چهارم: آشنایی با سطوح
فصل پنجم: آشنایی با خطوط و قوس ها
فصل ششم: نقشه برداری
و...
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.