• اشتراک
گردنبند سنگ طبیعی یشم که تراش خورده در 3 طرح (ابعاد حدود بند انگشت)
نوسانات ارام بخش و موزون یشم باعث تعادل در تمامی اعضا ی بدن می شود .سنگ یشم کلیه قلب دستگاه گردش خون و سیستم عصبی را تقویت می کند و باعث تسهیل بار دار شدن به دلیل مشکلات روانی و انجام نشدن عمل لقلاح می شود
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.