• اشتراک
این چیپ باعث بالارفتن سرعت خودرو در دورهای ثانویه میشود
چیپ افزایش سرعت خودرو این چیپ فقط برای افرادهایی مناسب است که سرعت براشون مهم است کار این چیپ فقط جهت افزایش سرعت کاربرد دارد
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.