• اشتراک
آموزش تصویری خیاطی بدون الگو
آموزش دوخت:
پیراهن مجلسی چاک دار:
دامن پایین چین دار
پیراهن یقه برگردان
بلوز مدل کج
تاپ ساده
پیراهن کیمونو
پیراهن کلوش
دامن ریشه دار
تاپ پشت بند دار
پیراهن پایین چین دار
پیراهن سرهم
پیراهن آستین بلند
پیراهن مجلسی
دامن بند دار
و...
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.