• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 46 صفحه میباشد.

این فایل به صورت word و دارای 46 صفحه میباشد.
مقدمه

هدف اصلی از احداث بنا در ایجاد ارتباط موثر و ایمن بین ترابری دریائی و حمل و نقل زمینی است. در کشورهائی نظیر ایران که دارای مرزهای آبی قابل توجهی هستند، برای احداث یک بندر دلایل متعددی وجود دارد که از آن جمله موارد زیر را می توان بر شمرد:
الف- مسائل سیاسی و حاکمیت ملی (اهمیت کنترل مرزهای آبی)
ب- دسترسی به منابع سوختی و فسیلی و انرژی های پدیده های طبیعی دریا
ج- دسترسی به ذخائر غنی غذایی
د- شکوفائی اقتصادی و بازرگانی و توسعه صنعتی
ه- گسترش مسائل علمی و فنی در پدیده های دریایی...

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.