• اشتراک
اگر به دنبال یک ترازوی برای وزن کردن اجسام کوچک هستید ما این ترازوی پر کاربرد مثقالی را معرفی میکنیم این ترازو مخصوص عزیزانمان در نقره فروشی ها،زعفران فروشی ها و ...میباشد که اجرام با مثقال را هم میخواهند اندازه بگیرند

ترازو مثقالی

اگر به دنبال یک ترازوی برای وزن کردن اجسام کوچک هستید ما این ترازوی پر کاربرد مثقالی را معرفی میکنیم
این ترازو مخصوص عزیزانمان در نقره فروشی ها،زعفران فروشی ها و ...میباشد که اجرام با مثقال را هم میخواهند اندازه بگیرنداین مدل ترازوی زرگری 
دیجیتالی سری MH بوده و قادر است تا زیر یک گرم تا 200گرم را توزین نماید توزین بر حسب واحدهای g, gn,ct,oz میباشد 

میزان اندازگیری از 0.1 گرم تا 200 گرم میباشد 
درب این ترازوی زرگری دیجیتالی پس از باز شدن بعنوان سینی ترازو نیز مورد استفاده قرار میگیرد وزن این ترازوی جیبی زرگری بدون باطری 84 گرم و با باطری 99 گرم میباشد منبع تغذیه این ترازو طلا دو عدد باطری نیم قلمی میباشد طول 11/5 سانتیمتر عرض 6 سانتیمتر ضخامت 2 سانتیمتر 

خرید ترازو مثقالی
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.