• اشتراک
این اتو بخار است و دارای قسمت پرزگیر میباشد.در عرض چند ثانیه به درجه دلخواه میرسد.

اتو بخار مسافرتی steam iron
این اتو صرفا برای مسافرت نیست و نام آن اتو مسافرتیاست.
وسیله مذکور جوابگوی یک خانواده سه نفری نیز
میباشد.قدرت بالای بخار آب موجب صاف شدن چین و چروکها در لباس ها میگردد.با صفحه ای کاملا نچسب.
برس بخار آن میتواند کثیفی،گرد و غبار یا پرزهای اضافه را ازروی لباس و یا پارچه پاک کند.


یکی از نکات کاربردی در طراحی استیم ایرون قابلیت حرکتدسته به جلو و عقب میباشد که مانور بیشتری را فراهم میآورد.


قدرت 800وات،حجم کوچک،اتو توسط قدرت بخار،دسته قابلچرخش،اتو کردن لباس ها و پرده هادر حالت عمودی.

خرید اتو بخار مسافرتی steam iron
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.