• اشتراک
چراغ خوابی موزیکال به همراه چهار موسیقی زیبا

 چراغ خواب شلمن
در چهار رنگ متفاوت
یک محصول بی نظیر که هم با باتری کار میکند و هم قابلیتاتصال اداپتور به طور مجزا را دارد.


شاید شب هنگام وقتی که چراغ اتاق را خاموش میکنیدکودک شما وسایل اتاق را شبیه به اجسامی ترسناکمشاهده کند.
شما میتوانی این ترس را با خاطره ای متفاوتعوض کنید.


چراغ خواب شلمن چهار تا موسیقی فارسی زیبا دارد و باچهار نور مختلف که همراه با رقص نور است فضایی زیبا ودلنشین را به اتاق کودک شما میدهد.


تابش صد ستاره برروی دیوار و سقف و پخش موسیقی های مناسب سن فرزندعزیزتان.

خرید چراغ خواب شلمن 
 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.