• اشتراک
مناسب برای انواع پلاستیک ها

دوخت پلاست(زیپ پلاست)
دیگر نگران بو گرفتن سبزیجات و مواد پروتئینی در فریزر خودنباشید مواد غذایی تازه تر از همیشه هدیه مناسب برایزندگی سالم جلوگیری از نفوذ میکروب افزایش عمر موادغذایی و میوه هاجلوگیری از گسترش یافتن عفونت ها،قارچ ها و آلودگی ها ازیک محصول به محصول دیگر و از بین بردن میکرو ارگانیسم وباکتری های موجود در هوا و همچنین جلوگیری از آفت وزن
میوه میتواند بهترین دلیل برای استفاده از این محصول باشد.

این دستگاه بر خلاف دستگاه های دوخت رومیزی محدودیتعرض دوخت ندارد و هر عرضی را براحتی پلمپ میکندزیپ پلاست پس از پلمپ کردن اضافه نایلون را هم از طرفمقابل بریده و جدا میکند.با توجه به کم حجم بودن،این
دستگاه به راحتی قابل حمل بوده و در هر مکان مورد استفادهقرار میگیرد.

خرید دوخت پلاست(زیپ پلاست)
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.