• اشتراک
پک مانیکور مناسب برای طراحی ناخن

پک مانیکور پدی کورpedi mate

ست پدیکور مانیکور پدی میت یک محصول انقلابی برایزدودن پینه و پوست خشک پا میباشد،شاید طی سالها زیرپای شما را پوست های زخمی و خشک گرفته باشند ولیاین محصول فوق العاده با استفاده از تیغه های ریز ومخصوص،بدون اینکه احساس کنید پینه ها ولایه های اضافیپوست را بر میدارد و پایی نرم و صاف دوباره به شما بازمی‌گرداند.همچنین سمباده با کیفیت آن نیز برای تکمیل کار
در اختیار شما خواهد بود.


طراحی ست پدیکور مانیکور پدی میت نه تنها زیباست بلکهموجب میشود تا آ ن را براحتی در دست بگیرید.پوست هایجدا شده به بهترین نحو درون پدی میت جمع آوری میشوند تا
بتوانید آن را همه جا و بدون زحمت استفاده کنید.


این پک شامل:
-6عدد سوهان مختلف جهت دستگاه برقی با کیفیت بالا
-1عدد سوهان نرم دستی -2عدد چوب مانیکور
-2عدد ناخن گیر با شکل متفاوت
و همچنین ست پلاگ.


 خرید پک مانیکور پدی کورpedi mate   
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.