• اشتراک
این فایل به صورت word و دارای 18 صفحه میباشد.
این فایل به صورت word و دارای 18 صفحه میباشد.
نگاه کلی بر مراحل مختلف پروژه
مرحله اول : از برگزاری مناقصات تا انعقاد قرارداد :
مرحله دوم : از انعقاد قرارداد تا تحویل پروژه 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.