• اشتراک
قصه های ناز شب – 4 جلد /// جلد 1 و2 و 3و 4 علی حاجی بابائی قیمت پشت جلد: هر جلد: 4000 تومان /// فروش: هر جلد 3000 تومان و هر چهار جلد با هم 12000 تومان انتشارات شیر محمدی، تهران، 93، جلد شومیز، مصوّر (سیاه و سفید)
قصه های ناز شب – 4 جلد /// جلد 1 و2 و 3و 4
علی حاجی بابائی
قیمت پشت جلد: هر جلد: 4000 تومان /// فروش: هر جلد 3000 تومان و هر چهار جلد با هم 12000 تومان
انتشارات شیر محمدی، تهران، 93، جلد شومیز، مصوّر (سیاه و سفید)
موضوع: داستانهای کوتاه فارسی، قرن 14، داستانهای کودکان
جلد اول: 80 صفحه، شابک: 5-57-7678-964-978
جلد اول: 80 صفحه، شابک: 5-57-7678-964-978
جلد سوم: 80 صفحه، شابک: 4-54-7678-964-978
جلد چهارم: 80 صفحه، شابک: 0-52-7678-964-978
فروشنده: حسن عرشیان
تعداد: 50 عدد
تذکر تذکر: کتاب حداکثر تا تاریخ 20 آبان ماه امکان فروش دارد و بعد از آن به علت تمام شدن کتاب در انبار فروشنده بالا، امکان فروش این کتاب نیست.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.