• اشتراک
تایپ 10 انگشتی فارسی و انگلیسی کسب مهارت در تایپ متنهای انگلیسی و فارسی یک توانایی بسیار مفید در کار با کامپیوتر محسوب می شود و می تواند کاربرد های بسیاری برای شما داشته باشد
تایپ 10 انگشتی فارسی و انگلیسی 
کسب مهارت در تایپ متنهای انگلیسی و فارسی یک توانایی بسیار مفید در کار با کامپیوتر محسوب می شود و می تواند کاربرد های بسیاری برای شما داشته باشد . در این مجموعه آموزشی قصد دارین با استفاده از درسها و تمرینات مختلف ، سرعت و دقت شما را در تایپ افزایش دهیم . نرم افزار آموزش تایپ استفاده ده یکی از بهترین نمونه ها در این زمینه است . در این نرم افزار درسها ،تمریناتو بازیهای بسیاری برای افزایش مهارت شما در تایپ گنجانده شده است . علاوه بر این می توانید در هر مرحله از میزان از پیشرفت خود نیز مطلع شوید .

کسب مهارت در تایپ متنهای انگلیسی و فارسی یک توانیی بسیار مفید در کار با کامپیوتر محسوب می شود و می تواند کاربرد های بسیاری برای شما داشته باشد . 
این بخش یکی از قسنت های این نرم افزار می باشد که شامل آشنایی با بخش های زیر می باشد : 
1)معرفی کلید های صفحه کلید 
2) آشنایی با ردیف خانه در صفحه کلید 
3) تقسیم صفحه کلید به دو قسمت 
4) نحوه قرار گرفتن انگشتان بر روی صفحه کلید 
5) آموزش نکات ایمنی و سلامت 

از مهمترین بخش های این محصول ، بخش گزارش گیری آن است که با استفاده از آن می توانید ، تمرین خود را در خر لحظه به صورت نموداری و یا عددی ملاحظه کنید تا از این طریق به قدرت و یا احتمالا ضعف خود درمیزان دقت وسرعت عمل انگشتان پی ببرید .از قابلیت های کلیدی این نرم افزار می توان به گزارش عملکرد میزان اشتباهات هریک  انگشتان اشاره کرد.

1)هریک از بخشهای نرم افزار ، مطابق با استاندارد های آموزشی تایپ فارسی است که علاوه بر این ، مدت زمان آموزش هر درس برای افراد ، بور میانگین 10 دقیقه می باشد . 
2) آموزش کلیه کلید های Keypad و Keyboard 
3) امکان تمرین کلید های هر درس 
4) کزارش گیری از تمارین انجام شده 
5) نمایش درصد درستی یا نادرستی کلید های فشرده شده در تمارین 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.