• اشتراک
فروش ترجمه مقاله Top 3 Theories of Inflation با عنوان فارسی سه نظریه مهم تورم بصورت انحصاری در مجموعه پرشام مارکت
اقتصاددانان نظریه های مختلفی برای تورم ارائه کرده اند.اقتصاددانانی را که نظریه های تورم را ارائه کرده اند را می توان در دو دسته پول گرایان و ساختارگرایان قرار داد.
پول گرایان علت تورم را پول می دانند و برای کنترل آن سیاست های پولی را پیشنهاد می کنند. از سوی دیگر ساختارگرایان معنقدند که تورم به دلیل سیستم نامتعادل رخ می دهد و برای حل مشکلات اقتصادی از هر دو سیاست پولی و مالی استفاده می کنند.
در این مقاله نظریات زیر بررسی شده است :
- نظریه تورم فشار تقاضا
- نظریه تورم ساختاری
- نظریه تورم توان بازار


- فایل word ترجمه مقاله ( سه نظریه مهم تورم ) پس از پرداخت وجه مقاله قابل دانلود است

- فایل PDF مقاله انگلیسی (  Top 3 Theories of Inflation ) پس از پرداخت وجه مقاله قابل دانلود است ، در صورتی که نیاز به دانلود رایگان فایل انگلیسی دارید ایمیل و نام فایل مورد نیاز را به پشتیبانی ارسال کنید تا در کمتر از 48 ساعت فایل انگلیسی مقاله برای شما ایمیل شود
 

فایل های پیوست
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.