• اشتراک
کتاب اصول اخلاقی امامان نوشته محمد مهدی اشتهاردی

آموزه‌های اخلاقی - رفتاری امامان شیعه علیهم‌السلام:
سرشناسه :ع‍ب‍دوس‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌‏‫
‏عنوان و نام پدیدآور :آموزه‌های اخلاقی - رفتاری امامان شیعه علیهم‌السلام/ محمد‌‌تقی عبدوس ، محمد محمدی‌اشتهاردی.
‏مشخصات نشر:‏‫قم‏‫: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)
 ‏مشخصات ظاهری :‏‫712 ص.‏
‏ ‏شابک  :978-964-09-1340-6
‏موضوع:اخلاق اسلامی

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.