• اشتراک
این سوپرشارژ یکی ازقویترین سوپرشارژ تقویت کننده موتورسیکلت میباشد
این سوپرشارژ دمنده هوا هوای psiداخل محفظه موتور بالا برده و در نتیجه قدرت بسیار بالاو شتاب  ناگهانی در موتور ایجاد میکندکه از همه لحاظ موتور موتور سیکلت را آماده میکند این سوپرشارژ در سال 1999 مورد استقبال قوی موتور سواران مسابقه به خاطر جواب دهی عالی آن مورد استفاده قرار گرفت
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.