• اشتراک
کتاب الخصال نوشته محمد بن علی ابن بابویه
ال‍خ‍ص‍ال :
سرشناسه:اب‍ن‌ ب‍اب‍وی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
‏ ‏عنوان و نام پدیدآور:ال‍خ‍ص‍ال‌ ال‍م‍ح‍م‍وده‌ و ال‍م‍ذم‍وم‍ه‌: ص‍ف‍ات‌ پ‍س‍ن‍دی‍ده‌ و ن‍ک‍وه‍ی‍ده‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍دوق‌ (ره‌)‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ص‍ادق‌ ح‍س‍ن‌زاده‌.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌ : ارم‍غ‍ان‌ طوب‍ی‌ ‏‫
‏شابک :‌‏‏‏‏‫‎964-7671-32-6‏‏
‏موضوع :اخلاق اسلامی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.