• اشتراک
کتاب لهوف نوشته علی بن موسی ابن طاوس
لهوف :
سرشناسه:اب‍ن‌طاوس‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌‏‫
‏ مختارنامه. فارسی
‏عنوان و نام پدیدآور:ترجمه کامل متن لهوف سیدبن‌طاووس: بانضمام مختارنامه و فرجام
شوم قاتلین حضرت سیدالشهداء و کرامات امام حسین علیه‌السلام و اهل بیت آن حضرت
علیهم‌السلام/ ترجمه و تحقیق اسلامی‌حسینی؛ مصححین و ویراستاران اعظم قاسمی، مریم
قاسمی.
‏مشخصات نشر:تهران:‌ بوستان قرآن‏‫
‏مشخصات ظاهری:‏‫352ص.
‏شابک : ‏‫978-600-5485-02-8 ‏
‏موضوع :ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع)، ام‍ام‌ س‍وم‌،‏‫ 4 ‏- ‏61ق.‏
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.