• اشتراک
کتاب دستاوردهای بین المللی انقلاب اسلامی نوشته سید رضا مرتضوی امامی زواره
 
دستاوردهای بین‌المللی انقلاب اسلامی :
سرشناسه :مرتضوی‌ امامی‌زواره، سیدعلی
‏عنوان و نام پدیدآور :دستاوردهای بین‌المللی انقلاب اسلامی/ تالیف سیدعلی
مرتضوی‌امامی‌‌زواره.
‏مشخصات نشر :تهران : مرکز اسناد انق‏‫215 ص
‏مشخصات ظاهری :
‏شابک‏‫978-964-419-725-3 :
‏موضوع :ایران - تاریخ ‏‫ - جمهوری اسلامی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.