• اشتراک
کتاب شلیک کن وفراموش کن نوشته خدیجه امیر خانی
شلیک کن و فراموش کن:
سرشناسه :امیرخانی، خدیجه
‏عنوان و نام پدیدآو :شلیک کن و فراموش کن: ( سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو
وینسنس آمریکا )/
تالیف خدیجه امیرخانی.
‏مشخصات نشر :تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ‏‫‏‏‏‏‏‏1393.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫269ص‏
‏شابک:‏‫978-964-419-727-7
‏موضوعهواپیمایی ملی ایران، پرواز 655، سانحه 1367
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.