• اشتراک
کتاب سیاست هسته ای دولت احمدی نژاد نوشته اعظم سلامتی
سیاست هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد :
سرشناسه :سلامتی، اعظم
‏عنوان و نام پدیدآور :سیاست هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد و مواضع شخصیت‌ها/ تالیف اعظم
سلامتی.
‏مشخصات نشر :تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، 1393.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫309 ص.
‏شابک‏‫978-964-419-692-8 :
‏موضوع :اح‍م‍دی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍ود
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.