• اشتراک
کتاب جریان شناسی اصول گرایی در جمهوری اسلامی نوشته عباس کاکه جانی
جریان‌شناسی اصول‌گرایی در جمهوری اسلامی ایران :
سرشناسه :کاکه‌جانی، عباس
‏عنوان و نام پدیدآور :جریان‌شناسی اصول‌گرایی در جمهوری اسلامی ایران / تالیف عباس
کاکه‌جانی.
‏مشخصات نشر :تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ‫1392.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫283 ص.
‏شابک :‫978-964-419-695-9
‏موضوع :ایران تاریخ - ‫جمهوری اسلامی، 1358- جناح‌های سیاسی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.