• اشتراک
کتاب یادداشت های سیاسی ایران ترجمه افشار امیری
یادداشت‌های سیاسی ایران :
عنوان و نام پدیدآور :یادداشت‌های سیاسی ایران 1344 - 1260/ ویراستار آر.ام. بارل، [راب‍رت‌ ال.
ج‍ارم‍ن‌]؛ ترجمه
افشار امیری.
‏مشخصات نشر :تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات‏‫، 13 -
‏مشخصات ظاهری : ‏‫14 ج.‏
‏شابک :‏‫978-964-419-625-6
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.