• اشتراک
کتاب امام خمینی و مهار فتنه بنی صدر نوشته فاطمه نظری کهره
امام خمینی و مهار فتنه بنی‌صدر :
‏سرشناسه :نظری‌کهره، فاطمه
‏عنوان و نام پدیدآور:امام خمینی و مهار فتنه بنی‌صدر و منافقین/تالیف فاطمه نظری‌کهره.
‏مشخصات نشر :تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات‏‫،
‏مشخصات ظاهری : ‏‫312 ص.
‏شابک‏‫978-964-419-643-0 :
‏موضوع :بنی‌صدر، ابوالحسن 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.