• اشتراک
کتاب تهدیدات نرم سیاسی در قرآن کریم نوشته محمد جواد جاوری
تهدیدات نرم سیاسی در قرآن کریم :
سرشناسه :جاوری، محمدجواد
‏عنوان و نام پدیدآور :تهدیدات نرم سیاسی در قرآن کریم/ تالیف محمدجواد جاوری.
‏مشخصات نشر :تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، 1392.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫413 ص.
‏شابک‏‫978-964-419-683-6 :
‏موضوع :جنگ نرم - جنبه‌های قرآنی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.