• اشتراک
کتاب پایان عراق نوشته پیتر گالبریث
پایان عراق :
سرشناسه :گالبریث، پیتر
‏عنوان و نام پدیدآور :پایان عراق: (چگونه بی‌کفایتی آمریکا جنگ نافرجامی را رقم زد؟)/ پیتر
گالبرایت ؛ مترجمان
محمدزمان راستگو و فرج‌الله اردیزدی.
‏مشخصات نشر :تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات‏‫،
‏مشخصات ظاهری : ‏‫357 ص
‏شابک‏‫978-964-419-642-3 :
‏موضوع :عراق - تاریخ - 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.