• اشتراک
کتاب الیگارشی علیه جمهوری اسلامی نوشته حسین بابازاده مقدم
 
الیگارشی علیه جمهوری :
سرشناسه :بابازاده مقدم، حسین
‏عنوان و نام پدیدآور :الیگارشی علیه جمهوری : (رونوشت‌های وقایع سیاسی سال 1388)/تالیف
حسین
‏مشخصات نشر :تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، 1391.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫1048 ص
‏شابک‏‫978-964-419-594-5 :
‏موضوع :روسای جمهور -ایران - انتخابات 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.