• اشتراک
کتاب فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی نوشته مرکز اسناد انقلاب اسلامی
ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ع‍اره‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ :
عنوان و نام پدیدآور :ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ع‍اره‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ت‍دوی‍ن‌ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1390.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫540 ص.
‏شابک : 978-964-6196-88-9
‏موضوع :ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، 1357 - اعلامیه‌ها، شعارها و غیره
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.