• اشتراک
کتاب نو محافظه کاری وسیاست خارجی آمریکا نوشته علی اکبر جعفری
نومحافظه‌کاری و سیاست خارجی آمریکا:
سرشناسه :جعفری، علی‌اکبر
‏عنوان و نام پدیدآور :نومحافظه‌کاری و سیاست خارجی یک‌جانبه‌گرای آمریکا/ تالیف علی‌اکبر
جعفری، حسین بکویردی
ورزقانی.
‏مشخصات نشر :تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات
‏مشخصات ظاهری :‏‫318ص.
‏شابک: ‏‫978-964-419-634-8
‏موضوع :محافظه‌کاری - ایالات متحده
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.