• اشتراک
کتاب خاطرات علی جنتی نوشته علی جنتی
خاطرات علی جنتی :
سرشناسه :ج‍ن‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌‏
‏عنوان و نام پدیدآور :خاطرات علی جنتی/ تدوین سعید فخرزاده.
‏مشخصات نشر :تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، 1393.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫279 ص.
‏شابک‏‫978-964-419-711-6 :
‏موضوع :ج‍ن‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،‏‫ 1328 - ‏
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.