• اشتراک
کتاب امام خمینی در آئینه اسناد 5 جلدی گرد آورنده نشر عروج
سیر مبارزات یاران امام خمینی در آینه اسناد :
عنوان و نام پدیدآور :سیر مبارزات یاران امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک/ [ گردآورنده]
چاپ و نشر عروج
‏مشخصات نشر :تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر
عروج‏‫،‫ 1393 -
‏مشخصات ظاهری :‏‫18ج
‏شابک :‏‫9789643356892
‏موضوع :‏‫سازمان اطلاعات و امنیت کشور -‏‫ اسناد و مدارک
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.