• اشتراک
کتاب تشنه ودریا نوشته محمد تقی رضایی کوپایی
تشنه و دریا :
سرشناسه :رضایی کوپایی، محمدتقی
‏عنوان و نام پدیدآور :تشنه و دریا : خاطرات یکی از پاسداران بیت امام محمدتقی رضایی‌کوپایی/
به کوشش غلامعلیرجائی.
‏مشخصات نشر :تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر
عروج، ‏‫1392.
‏مشخصات ظاهری :‏‫ 266 ص
‏شابک :‫978-964-2122-90-5
‏موضوع :رضایی کوپایی، محمدتقی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.