• اشتراک
کتاب اقلیم خاطرات نوشته فاطمه طباظبایی
 
اقلیم خاطرات :
سرشناسه :طب‍اطب‍ای‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
‏عنوان و نام پدیدآور :اقلیم خاطرات/ فاطمه طباطبایی.
‏مشخصات نشر :تهران: ‏‫پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی ‏‫
‏مشخصات ظاهری : 594 ص
‏شابک :‏‫978-964-7986-51-9
‏موضوع :طب‍اطب‍ای‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌- خاطرات
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.